Personakt

Erik Mårtensson

Blev 67 år.

Född:1719-10-05 Valstad socken. [1]
Döpt:1719-10-05 Valstad. [1]
Död:1787-03-27 Valstad socken. [1]
Begravd:1787-04-01 Valstad. [1]

Äktenskap med Sara Svensdotter (1720 - 1790)

Vigsel:1742-12-28 Valstad. [1]

Barn:
Bengt Eriksson (1751 - 1804)

Noteringar

Erik Mårtensson - Albin Elfströms farfars farfar

Året efter tolfte Karls död kom Erik till världen. Det var den 5 oktober 1719 han föddes på Amfastegården i Valstad socken, där hans fader bar boende. Erik hade tre syskon. På födelsegården växte han upp och här var han kvar icke blott under sin barndom utan även under sin ungdom. Det var Arvid Horn och mösspartiet, som under denna tid regerade Sveriges land. År 1738, Erik var då 19 år gammal, störtades mösspartiet av hattarna, som med hjälp av utländskt guld lyckades komma till makten, Därmed var återhämtnings perioden efter tolfte Karls krig till ända, ty hattpartiet präglades av krigisk mentalitet. Partiet skulle komma att inveckla vårt land i två olyckliga krig. Det första bröt ut så snart som vårt land icke blott stora förluster i liv utan även i penningar. Kanske pressades rikets finanser dock än mer därigenom, att hattpartiet på allt sätt sökte uppmuntra vårt lands näringsliv.

I motsats till under 1940 talet, då företagsamhet bestraffas av statsmakterna med extra höga skatter, gjorde hattpartiet allt för att med lån och tillverknings premier uppmuntra näringarna. Detta hade till följd, att statens finanser förstördes och att penningvärdet kraftigt sjönk. År 1762 nåddes bottennivån. Det var alltså vid denna tidpunkt, då Erik var 43 år gammal. Från 1757 - 1762 rasade ännu ett krig, i vilket hattpartiet invecklat vår land i, det så kallade pommerska kriget. Givet är att även detta medförde sorgliga följder på penningväsendets område. Den europeiska kris, som följde på detta långvariga krig, fick givetvis också sina följder för Sverige.

År 1765 störtades hattpartiet av mössorna, som med hjälp av ryskt, engelskt och danskt guld lyckades komma till makten. Nu stoppades Riksens Ständers Banks utlåning, de gamla lånen drevs in och understöden till näringslivet upphörde. Resultatet av allt detta blev, att många företag måste slå igen, att arbetslöshet uppstod och att penningen började stiga, vilket senare i sin tur medförde köpstrejk med ökad arbetslöshet och resultat. När bönderna foro in till städernamed sina produkter , fingo de därför ofta ingenting sälja utan nödgades återvända med fulla lass. Detta medförde, att mången bonde fick gå från gård och grund.

Hattpartiet återvände 1769 till makten, restriktionerna lättades, men någon nämnvärd förbättning för näringslivet inträffade icke. År 1772 var det mössornas tur att komma till ledningen, men icke heller detta medförde någon förbättring. Först när Gustav III genom sin statskupp en augustidag 1772 blivit den stora maktfaktorn i vårt land, började ljusare tider att gry.Det dröjde emmelrtid ända till 1776, innan effektiva åtgärder kunde vidtagas. Det var genom 1776 års myntrealisation. Samtidigtvidtog allt annat än populär bland Sveriges folk, nämligen husbehovs bränningens avskaffande och krono bränneriernas inrättande. Härigenom fördyrades högst betydligt för menige man och spriten betydde på 1700 talet oändligt mycket mer än på 1900 talet.

vi får nu gå en bit tillbaka i tdien, nämligen till fjärdedag jul 1742. Mitt under brinnande krig vigdes Erik nyssnämnda dag, 23 årig, i sin födelsesocken vid den 22 åriga Sara Svensdotter, som var född i Kymbo socken, Skaraborgs Län. Som morgongåva lovade han 30 lod silver, en ovanligt stor morgongåva för en allmogens son.

I samband med sitt gifte övertog Erik brukningen av dödelsegården, Amfastegården, i Valstad socken. Detta gårdsbruk skulle han sedan komma att innehava i många år och på denna gård fick han av sin hustru åtta barn, varav två tvillingar. Tre av barnen gingo bort vid späd ålder.
Den 11 april 1752 avled fadern på nyssnämnda gård och den 11 mars påföljande år dock också modern därstädes.

År 1780 lämnade Erik födelsegården samt flyttade med sin hustru till Ottravad socken, där han blev hälftenägare på hammanet Trädgården. Redan efter två år lämnade han nämnda gård och flyttade med sin hustru tillbaka till Valstad socken, där han sedan bodde på Pukegårds ägor till sin död. Om barnen kan här nämnas, att de alla senast 1780 lämnade hemmet. Maria flyttade till Suntak socken, Karin till Valstads prästgår samt Bengt, Annika och Sven till Varv socken.

Den 17 mars 1787 avled Erik på Pukegårds ägor av “Bråk”. Vid sin död var han 67 år gammal. Han överlevdes några år av sin hustru.

Född 5 oktober 1719 i Valstad socken
Döpt 5 oktober 1719
Vigd 28 december 1742 med Sara Svensdotter
Död 27 mars 1787 i Valstad socken av “Bråk”
Begravd 1 april 1787


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1719 Födelse 1719-10-05 Valstad socken [1]
1719 Dop 1719-10-05 Valstad [1]
1720 Makan Sara Svensdotter föds 1720
1742 23 år Vigsel Sara Svensdotter 1742-12-28 Valstad [1]
1751 Sonen Bengt Eriksson föds 1751 Valstad
1787 67 år Död 1787-03-27 Valstad socken [1]
1787 Begravning 1787-04-01 Valstad [1]

Källor

[1]Förfädren av Johan Lagerholm